top of page

אנשים מובילים תוצאות

חברת B אפקטיב הינה חברה לייעוץ אסטרטגי- ניהולי המומחית בשיפור ביצועים ארגוניים. נכסינו העיקריים הם יועצי החברה - מקצועיים, מיומנים, רב- תחומיים ועשירים בניסיון מעשי, ומומחים בייעוץ המותאם לאתגרי החברות והארגונים. כוחנו טמון בניסיון ניהולי ומקצועי רב שנים, בהובלה וייעוץ לאירגוניים בתחומי אסטרטגיה, ניהול, הדרכה ותפעול. אנו מאמינים בפעולה מתוך ראיה מערכתית  וערכית, תוך שיתוף לקוחותינו בתהליך אשר בסופו יעצימו את יכולותיהם, ביצועיהם ורווחיותם, ויוכלו לשמר ולשפר את הישגיהם באופן עצמאי ולאורך זמן.

לאורך השנים רתם צוות B אפקטיב את הידע והניסיון שברשותו לפיתוח מתודות ייחודיות לניתוח הוליסטי של תהליכי הארגון בשלושה רבדים - רלוונטיות, אפקטיביות ויעילות. שילוב ההיבטים הללו מוביל לראייה אינטגרטיבית ייחודית ממנה מופקות תכניות פעולה עסקיות, ארגוניות, הדרכתיות  ותפעוליות. התוצר הסופי משרת את הארגון הן בטווח המידי והן בראייה עתידית מתמשכת.

תהליך העבודה עם B אפקטיב נאמן למוטו "אנשים מובילים תוצאות" - התהליך יתבצע במקצועיות ואמינות תוך התייחסות מלאה לכל היבטי הארגון, ברמה הארגונית וברמה האנושית ויביא בסופו תוצאות ברורות.

 

החברה פועלת מתוך תפיסה ייעוצית מולטי- דיסציפלינרית המבוססת על ארבעה תחומי תוכן: תחום הפיתוח האסטרטגי העסקי, תחום הפיתוח הארגוני, תחום פיתוח ההדרכה, ותחום הניהול התפעולי (בהיבטי תו"נ ואו"ש).

 

האבחנה והשילוב בין ארבעת התחומים מאפשרים התייחסות למורכבות הארגונית וטיפול מיטבי בכל מרחב ייעוצי בנפרד ובמשולב. כל תחום עומד בפני עצמו אך מהווה גם חלק מהשלם הארגוני. לפיכך, באפשרותה של B  אפקטיב לתת מענה אינטרדיסציפלינרי או מענה דיסציפלינרי ייחודי, בהתאם לדרישות הלקוח ולצרכים שהוגדרו. כל זאת, על מנת למקסם את התוצאות הארגוניות הרצויות ולהשיג את התכלית הארגונית.

"אם תמיד תעשה את מה שעשית, תגיע תמיד רק לאן שהגעת" - אנונימי

bottom of page