top of page

החטיבה לייעוץ אסטרטגי ופיתוח עסקי

ייעוץ לשיפור ביצועי הארגון ברמה האסטרטגית והעסקית. החטיבה לפיתוח עסקי ואסטרטגי ב B אפקטיב נסמכת על יועצים בעלי ניסיון ניהולי מוכח הן במגוון תפקידי ניהול בכירים והן במגוון אירגוניים וחברות.

היועצים הינם מומחי ידע ייחודיים בתחומי פיתוח עסקי,  השיווק, הפיננסים והמודיעין העסקי, אשר יחד אתכם מבצעים את כלל התהליכים הנחוצים לגידול ברווחים, בלקוחות ובנתחי השוק, על ידי שיפור הרלוונטיות והאפקטיביות הארגוניים. פעילות החטיבה מתמקדת בתהליך מתמשך, החל מאפיון, ניתוחי שוק וסביבה ודרך גיבוש חזון, אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיה שיווקית ואסטרטגיה תפעולית, וכלה ביישום תכנית העבודה הכוללת שיתופי פעולה, החדרת מוצרים, זכייה במכרזים ועוד. התהליך מתבצע על פי מתודת החשיבה המערכתית לעולם העסקי שפותחה בחברת בי אפקטיב.

  • ניתוחי עומק לסביבה האירגונית ( שוק , מתחרים , טכנולוגיות , מגמות וכו')

  • ייעוץ אסטרטגי

  • פיתוח וייעוץ עסקי

  • ייעוץ שיווקי

  • מכירות

bottom of page