top of page

כשאתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים, הדברים שאתה מסתכל עליהם משתנים – וויין דייר

תחומי עיסוק

החברה פועלת מתוך תפיסה ייעוצית מולטי- דיסציפלינרית המבוססת על ארבעה תחומי תוכן: תחום הפיתוח הארגוני, תחום פיתוח ההדרכה, תחום הפיתוח העסקי ותחום הניהול התפעולי (בהיבטי תו"נ ואו"ש).

עותק של agreement-black-business-943630.

החטיבה לפיתוח מש"א ותפעול: תהליכי העבודה מבטיחים יצירת מנגנונים לשיפור מתמיד. גישת B אפקטיב מבטיחה כי התהליכים שגובשו ויושמו ייתמכו בסופו של דבר בלב ליבה של העשייה הארגונית, בהתאם לחזון ולאסטרטגיה העסקית/ארגונית, תוך ייעול תהליכים והעצמת היכולות.

 

לפרטים נוספים

charts-cup-of-coffee-desk-1345089.jpg

החטיבה לפיתוח ארגוני ולמידה: החטיבה מתמחה בשיפור הרלוונטיות, האפקטיביות והיעילות הארגונית דרך שילוב של שני מסלולים משלימים- פיתוח ארגוני, ופיתוח הדרכה.

 

לפרטים נוספים

עותק של agenda-analysis-business-990818.

החטיבה לייעוץ אסטרטגי ופיתוח עסקי: יעוץ לשיפור ביצועי הארגון ברמה האסטרטגית והעסקית. החטיבה לפיתוח עסקי ואסטרטגי ב B אפקטיב נסמכת על יועצים בעלי ניסיון ניהולי מוכח הן במגוון תפקידי ניהול בכירים והן במגוון אירגוניים וחברות.

 

לפרטים נוספים

bottom of page